Berichten

Berichten in de rubriek ‘Storingen’

Onderbreking wegens verhuizing datacenter

Een deel van onze servers zal in de late avond en vroege nacht van 24 op 25 augustus 2016 worden verplaatst naar een nieuw datacentrum. Helaas gaat dit niet zonder onderbrekingen, omdat fysieke apparatuur moet worden overgebracht. Tijdelijk zullen websites en e-mail niet functioneren.

Wanneer zich geen complicaties voordoen, zullen de systemen op 25 augustus ’s morgens vroeg weer actief zijn. Er zijn technici op locatie om eventuele problemen op te lossen.

De onderbreking zal alleen bij een deel van onze klanten merkbaar zijn, omdat wij servers op twee locaties gebruiken.

Wij vertrouwen op uw begrip.

Storingen

Korte onderbreking wegens systeemupdate

28 januari 2015

In verband met een kritisch veiligheidsprobleem in de systeemsoftware van onze servers, worden enkele servers korte tijd onbereikbaar. Deze moeten na de update opnieuw worden gestart. De onderbreking zal maximaal enkele minuten duren. Vanwege het relatief grote veiligheidsrisico wilden we niet afwachten tot een later tijdstip. We vertrouwen op uw begrip.

Storingen

Opgelost: Onderbreking door defecte harde schijf

Zondag 12 januari 2014

In verband met een defecte harde schijf is het noodzakelijk gebleken om enkele virtuele servers over te zetten op nieuwe hardware. Helaas is dit niet onderbrekingsvrij mogelijk vanwege versieverschillen.

Naar verwachting duurt de migratie ca. 15 tot maximaal 45 minuten.

Onze excuses voor de eventuele overlast.

Status 12-1-2014 10:30 uur: migratie voltooid.

Toelichting
Standaard zijn alle systemen uitgerust met dubbele harde schijven. Het systeem zorgt ervoor dat de beide schijven steeds een kopie van elkaar zijn. Door de defecte harde schijf functioneerde het betreffende systeem nog op een enkele schijf, in plaats van de dubbele.

Wanneer de overblijvende schijf ook nog defect zou raken, zouden we moeten terugvallen op backups, die maximaal 24 uur oud zijn, waardoor er gegevens, zoals e-mails, verloren konden gaan. Dit risico wilden we niet nemen.

Aangezien de server, waarvan de schijf defect was geraakt, inmiddels ruim 4 jaar onafgebroken in dienst is geweest, vonden we het beter om de virtuele servers meteen te verplaatsen naar een nieuw systeem. Echter kon dit vanwege versieverschillen niet zonder onderbreking.

Het nieuwe systeem biedt enkele nieuwe mogelijkheden, die de betrouwbaarheid ten goede zouden moeten komen. Als we weer 4 jaar vooruit kunnen zonder uitval, zijn wij erg tevreden. Naar wij hopen u ook.

Storingen

Opgelost: Spamaanval

Op dit moment (5 april 2013 rond 20.00 uur) ervaren wij problemen op een van onze servers als gevolg van een spamaanval. Het e-mailtransport kan daardoor haperen bij enkele klanten. Wij zoeken naar de oorzaak van het probleem.

Update 22:30 uur: het “lek” is gedicht. Er bleek een e-mail account te zijn “gekraakt”. De spammers maakten misbruik van onze server om spam te verzenden.

Storingen

Servermigratie

Tussen Kerstmis en Oud en Nieuw 2011 zullen enkele klanten korte onderbrekingen kunnen ondervinden vanwege het overzetten van gegevens op een nieuwe server.

Deze activiteit is noodzakelijk omdat we de “oude” server na bewezen diensten “met pensioen” zullen sturen.

Storingen

Opgelost: Onderbreking netwerkverkeer 12 maart 2010

Omstreeks 16.45 op 12 maart 2010 is er een probleem opgetreden met de netwerkverbinding naar een server. De oorzaak wordt uitgezocht.

Update 16.15 uur:
De betreffende server is weer online.
Een klein aantal klanten heeft mogelijk hinder ondervonden van dit probleem.  Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor de onderbreking.

Toelichting:
Er was een probleem geconstateerd met de routering naar servers van Flexwebhosting. Door een configuratiewijziging stopte onverwacht de netwerkverbinding. Korte tijd later werd het probleem ontdekt en is de betreffende server weer online gebracht.

Storingen

Ter informatie: Wijziging DNS infrastructuur

Op dinsdag 22 december 2009 is door ons een wijziging doorgevoerd in de DNS infrastructuur. Tevens wordt een server uit bedrijf genomen, die we “met pensioen” gaan sturen.

De wijziging is slechts van invloed op een klein deel van onze klanten. De wijziging is zorgvuldig voorbereid en zou voor de betreffende klanten geen merkbare gevolgen mogen hebben.

Mocht u evenwel het idee hebben, dat er iets niet klopt, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

Storingen

Opgelost: Storing 5 november 2009

Door een storing in een datacentrum is een deel van onze klanten niet bereikbaar. Technici zijn bezig het te verhelpen. Verwacht wordt dat de storing omstreeks 10.30 uur is opgelost.

Update 10.20: De verbinding is weer hersteld.

Onze excuses voor deze onderbreking.

Storingen

Opgelost: Storing 4 augustus 2009

Door een uitgevallen core switch in een datacentrum heeft een deel van onze klanten hinder ondervonden op 4 augustus 2009 tussen ca. 16.45 en 17.15 uur.

De defecte switch is vervangen en alle server zijn weer bereikbaar.

Onze excuses voor deze storing.

Update: om 17.40 ondervinden we opnieuw problemen. We houden u op de hoogte.

Update: om ca. 19.15 zijn de servers weer bereikbaar, wel stellen we een wat tragere verbinding vast, wegens een tijdelijke routering. We hebben nog geen terugmelding van het datacentrum over de precieze oorzaak en de genomen maatregelen.

Update 21.00 uur: inmiddels is de oorspronkelijke routering weer hersteld en lijkt alles weer normaal te functioneren. Wij bieden onze excuses aan voor eventuele overlast.

Storingen