Opleidingen

Internet is een terrein, dat zeer breed is en dat een grote verscheidenheid van toepassingen en mogelijkheden heeft.
Om de kansen en mogelijkheden ervan optimaal te benutten, is het van belang om voldoende kennis te verwerven omtrent de (on-)mogelijkheden van internet. Onze ervaringen willen wij graag met u delen.

Daarom bieden wij diverse opleidingsmogelijkheden, op verschillende niveaus. Onderwerpen zijn onder meer:

  • Inleiding internetgebruik: mogelijkheden en beperkingen algemeen, e-mail, transacties etc.
  • Internet technologie: protocollen en standaarden, netwerkstructuren, servers, beveiliging etc.
  • Beleid: hoe past een ondernemer internet toe in zijn onderneming. Kansen, beperkingen, organisatievraagstukken etc.
  • Webdesign, site optimizing, databases applicaties, scripting etc.
  • Inzet van sociale media

Voorts kunnen er in-house trainingen worden gegeven. Zo hebben wij bijvoorbeeld bij klanten korte instructies gehouden, waarbij medewerkers beter leerden om te gaan met internet gerelateerde vaardigheden. Aan de orde kwam bijvoorbeeld het juiste gebruik van internet programma’s, goede e-mail gewoonten en gevaren van virussen en andere bedreigingen.