Achter de schermen

Op deze pagina geven we achtergrondinformatie over enkele onderwerpen. Vanzelfsprekend staan we open voor vragen of opmerkingen.

Virtualisatie

De afgelopen jaren heeft virtualisatie zich snel ontwikkeld. Het werkt globaal als volgt: een computer wordt “opgedeeld” in een aantal stukken, die als afzonderlijke computer kunnen werken.

Het lijkt net of de deelcomputers zelfstandig zijn. Ze werken onafhankelijk van elkaar en kunnen bijvoorbeeld elkaars bestanden niet zien. Voor de virtuele computers zijn er allerlei benamingen, zoals Virtual Private Server (VPS).

Er zijn verschillende systemen, met elk zo hun voor- en nadelen.

Waarom virtualisatie?
Een heel belangrijk voordeel van virtualisatie is de onafhankelijkheid van bepaalde hardware. We geven een voorbeeld. Server X gaat op enig moment stuk. Het vervangen kan diverse struikelblokken ontmoeten. Bijvoorbeeld blijkt de reservecomputer niet te willen opstarten omdat er niet dezelfde onderdelen in zitten.

Bij virtuele systemen is het overzetten veel minder problematisch. Zolang de bestanden intact zijn, kunnen deze snel worden overgezet en zal de zaak weer draaien.

Daarnaast is het bij virtualisatie een heel stuk eenvoudiger om systemen over te plaatsen op een andere computer, bijvoorbeeld omdat er meer ruimte of capaciteit nodig is. Ook kan de capaciteit van virtuele systemen worden vergroot of verkleind zonder ze uit te schakelen.

Onze visie
Zoals gezegd zijn er diverse systemen met elk hun voor- en nadelen. In tegenstelling tot sommigen, die helemaal overtuigd zijn van “hun” systeem, zijn we wat praktischer ingesteld. We kijken steeds naar de behoefte en kiezen dan de oplossing. We zijn dus niet zo eenkennig.

Overselling
Nogal wat aanbieders adverteren met grote getallen. Er wordt veel meer capaciteit geadverteerd dan er beschikbaar is. Wat er niet wordt verteld, is dat de capaciteit doorgaans wordt gedeeld met anderen.

Zo lang de totale belasting van het systeem (de hardware) binnen de perken blijft, zal het allemaal goed gaan, maar pieken in de belasting kunnen de boel aardig ontregelen. Traagheid of fouten zijn dan het gevolg.

Het lijkt aantrekkelijk om ergens een “goedkoop VPSje” te huren, maar de realiteit is, dat alle waar naar zijn geld is.

Shared hosting zo gek nog niet
Voor veel websites is z.g. shared hosting een prima oplossing. Een server (of VPS) wordt gedeeld door diverse klanten. Het systeem is zo ingericht, dat de klanten van elkaar zijn afgescheiden en dus niet “over de muur” kunnen kijken.

Omdat de beschikbare capaciteit wordt gedeeld, is een tijdelijke piek in de belasting goed op te vangen. Een kleine VPS is al snel overbelast en daardoor veel gevoeliger voor pieken.

We proberen het uit te leggen.

Als voorbeeld nemen we een trein met 100 zitplaatsen. Dit is de hardware.

De trein wordt verdeeld in tien delen van elk 10 plaatsen, de VPS’en.

Bij bepaalde VPS systemen zijn er per VPS 10 plaatsen beschikbaar, niet meer. Bij andere systemen kan een VPS geheugen “lenen” zolang dat vrij is. Bijvoorbeeld kunnen 10 plaatsen worden geleend. Een piek van 20 is dan op te vangen.

Stel dat we in totaal 50 plaatsen gaan bezetten. Per VPS dus 5. Een belastingspiek van 5 extra is altijd op te vangen. Een hogere piek gaat problemen opleveren bij de systemen die niet mogen “lenen”. De “leen” systemen kunnen een overbelasting van 15 aan, zolang er geen andere piekbelasting is.

Indien er geen VPS’en zouden zijn (shared hosting), dan kon de server een piek van 50 opvangen.

We hopen dat dit voorbeeld duidelijk maakt, dat shared hosting op een groot systeem bij pieken stabieler zal zijn, dan kleinere, geschieden, systeempjes.

Conclusie
Een “eigen” VPS kan zinvol zijn voor bepaalde toepassingen. Maar te krap bemeten VPS’en zijn geen goede oplossing. Ook is het heel belangrijk om te weten hoe de hardware is verdeeld. Providers die daar geheimzinnig over doen, zouden wij met de nodige argwaan benaderen…

Monitoring

Continu monitoren we onze systemen. Een voorbeeld is onderstaande grafiek.

TCP Sockets

We gebruiken in hoofdzaak Nagios en Munin.

Nagios is een programma, dat voortdurend de status bewaakt van allerlei apparaten en bij storingen of problemen waarschuwt. De grafieken worden gemaakt met Munin, dat periodiek gegevens verzamelt en in een z.g. Round Robin database opslaat.

Al in 1994 ontwikkelden we (TeleSupport) een monitoring en management systeem voor telecommunicatiesystemen. Op afstand werden centrales bewaakt en konden uitgevallen systemen worden overgenomen door reservesystemen. Een grappig detail is, dat de dataverbinding toen nog geen 20 kilobits per seconde “snel” was. Een simpele webpagina zou er minuten over doen om “binnen te komen”. Er is dan ook sindsdien veel gebeurd…

Met de monitoring software kan er van alles en nog wat worden uitgelezen. Ook Windows systemen kunnen worden bewaakt. Vanzelfsprekend kunnen we onze kennis en ervaring ook met u delen.

100% bedrijfszekerheid?

Wij streven naar 100% bedrijfszekerheid, maar het kan nu eenmaal niet worden gegarandeerd.

Uiteraard zoeken we steeds naar oplossingen om de gevolgen van eventuele storingen zoveel mogelijk te beperken. Maar helaas is het zo, dat er altijd wel ergens een “single point of failure” in de keten kan worden aangewezen. Niet alleen gaat het om (internet-)techniek, maar ook geheel andere problemen kunnen een rol spelen bij storingen. Bijvoorbeeld uitvallende koeling, brandmeldingen, defecte kabels en dergelijke, die ook bij goed bekend staande datacentra oorzaken bleken van onderbrekingen.

Door middel van virtualisatie en het gebruik van twee verschillende datacenters (van twee aparte aanbieders) kunnen door ons de meeste calamititeiten betrekkelijk snel worden aangepakt. Uiteraard maken we elke nacht backups. Op verzoek kan - tegen geringe meerkosten - het backupschema worden aangepast. Ook kunnen backups naar een andere locatie worden gemaakt.

Als u dat wenst, kunnen we samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn en welke voor- en nadelen verbonden zijn met de oplossingen.