Data-opslag

Al meer dan tien jaar leveren wij oplossingen om gegevens op te slaan. Niet alleen servers, maar ook backup systemen en hulpapparatuur, zoals noodvoedingen en netwerkapparatuur.

We geven de voorkeur aan Linux systemen, omdat die uitermate flexibel zijn en vanwege de open sourceĀ  licentie geen hoge kosten met zich meebrengen.

Vaak wordt gedacht dat Linux servers niet geschikt zijn voor gebruik met Windows werkstations, maar dat fabeltje kunnen we meteen de wereld uit helpen. Het programma Samba zorgt ervoor dat een Linux server hetzelfde als een Windows server werkt. als het gaat om het opslaan van bestanden.

Er zijn diverse backup oplossingen mogelijk. Wij maken graag gebruik van backups over het netwerk. Als het backup systeem voldoende is afgescheiden (bijvoorbeeld op een andere locatie) dan is de kans erg klein dat alle data verloren gaat.

Beheer op afstand is eenvoudig (en dat doen we dus vaak). Ook kunnen we voor u periodieke controles uitvoeren. Dreigende problemen of fouten in de backups worden bijvoorbeeld vroeg onderkend. Ook voorzien we servers van controleprogramma’s die de boel voortdurend in de gaten houden en problemen meteen melden, bijvoorbeeld via e-mail of SMS.

De betrouwbaarheid van de Linux systemen is erg hoog. We vinden het zelfs jammer als we een server moeten herstarten omdat er bijvoorbeeld nieuwe harddisks zijn geplaatst, want sommige systemen draaien al enkele jaren onafgebroken…

Desgewenst brengen wij u in contact met klanten, zodat u het ook eens van een ander kunt horen…